More Website Templates at TemplateMonster.com!

Pregled Korisnih Informacija

Pregled korisnih informacija koje Vam mogu biti od pomoći u svakodnevnom poslovanju.

Osnovice i stope za plaćanje doprinosa

Osnovice za rad u punom vremenu
  • Najniža:2.753,45 kn
  • Najviša:47.202,00 kn
Stope doprinosa iz plaće
  • Mirovinsko osiguranje I.stup: 15%
  • Mirovinsko osiguranje II.stup: 5%
  • Osiguranici koji su samo u I. stupu: 20%
Stope doprinosa na plaće
  • Zdravstveno osiguranje: 13%
  • Ozljede na radu i profesionalne bolesti: 0,5%
  • Zapošljavanje (do 20 zaposlenih): 1,7%
  • Zapošljavanje (više od 20 zaposlenih): 1,6% + 0,1% %