More Website Templates at TemplateMonster.com!

Pregled Korisnih Informacija

Pregled korisnih informacija koje Vam mogu biti od pomoći u svakodnevnom poslovanju.

Pregled neoporezivih svota

Naknade
 • Prijevozni troškovi na službenom putu - u visini stvarnih izdataka
 • Troškovi noćenja na službenom putu - u visini stvarnih izdataka
 • Troškovi prijevoza na posao i s posla - u visini stvarnih izdataka prema cijeni javnog prijevoza
 • Uporaba privatnog automobila u službene svrhe - 2,00 KN po prijeđenom kilometru
Dnevnice, terenski dodatak i naknada za odvojeni život
 • Dnevnice u zemlji - 170,00 kn dnevno
 • Terenski dodatak u zemlji - 170,00 kn dnevno
 • Terenski dodatak u inozemstvu - 250,00 kn dnevno
 • Pomorski dodatak - 250,00 kn dnevno
 • Naknada za odvojeni život - 1.600,00 kn mjesečno
 • Pomorski dodatak - 250,00 kn dnevno
 • Dnevnice u inozemstvu - INO dnevnice
Otpremnine i darovi
 • Otpremnina (pri odlasku u mirovinu) - 8.000,00 kn
 • Dar djetetu do 15 godina života - 600,00 kn godišnje
 • Dar posloprimcu u naravi - 400,00 kn godišnje
 • Prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica...) - sveukupno 2.500,00 godišnje
 • Izračun otpremnina - Otpremnine
Potpore
 • Zbog invalidnosti zaposlenika -2.500,00 kn godišnje
 • U slučaju smrti zaposlenika - 7.500,00 kn
 • U slučaju smrti člana uže obitelji zaposlenika - 3.000,00 kn
 • Zbog bolovanja zaposlenika duljeg od 90 dana - 2.500,00 kn godišnje
 • Zbog otklanjanja elementarnih nepogoda - Sukladno čl. 9. st. 2. toč. 2.1.5. Zakona o porezu na dohodak (NN 177/04) bez ograničenja nezaposlenicima, a zaposlenicima dohodak od nesamostalnog rada (čl. 6. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak).
 • Djeci poginulih branitelja Domovinskog rata - Sukladno čl. 9. st. 2. toč. 2.1.1. Zakona o porezu na dohodak samo na temelju posebnih propisa.
 • Darovanje za zdravstvene potrebe - Sukladno čl. 9. st. 2. toč. 2.7. Zakona o porezu na dohodak svim nezaposlenicima u visini priložene dokumentacije. Zaposlenicima se po toj osnovi utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada (čl. 6. Pravilnika o porezu na dohodak).
 • Potpora za novorođeno dijete - do visine proračunske jedinice - Sukladno čl. 18. st. 2. Odluke o proglašenju zakona o izvršenju državnog proračuna RH za 2007. godinu (NN 137/06) utvrđeno u svoti od 3.326,00 kn.
Nagrade zaposlenicima
 • Za navršenih 10 godina radnog staža - 1.500,00 kn
 • Za navršenih 15 godina radnog staža - 2.000,00 kn
 • Za navršenih 20 godina radnog staža - 2.500,00 kn
 • Za navršenih 25 godina radnog staža - 3.000,00 kn
 • Za navršenih 30 godina radnog staža - 3.500,00 kn
 • Za navršenih 35 godina radnog staža - 4.000,00 kn
 • Za navršenih 40 godina radnog staža - 5.000,00 kn
Stipendije i nagrade za praktični rad
 • Stipendije (kao potpora) - 1.600,00 kn mjesečno (Sukladno čl. 10. st. 1. toč. 12. Zakona o porezu na dohodak).
 • Sportske stipendije i naknade za šport, usavršavanje - 1.600,00 kn mjesečno
 • Stipendije studentima za izvrsna postignuća u znanju - 4.000,00 kn – javni natječaj
 • Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada - 1.600,00 kn mjesečno
 • Naknade za rad posredstvom učeničkih i studentskih udruga - do 50.000,00 kn godišnje