More Website Templates at TemplateMonster.com!

Pregled Korisnih Informacija

Pregled korisnih informacija koje Vam mogu biti od pomoći u svakodnevnom poslovanju.

Uplatni računi

Porez na dodanu vrijednost
 • Plaća se zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec
 • Uplatni račun: 1001005 - 1863000160 Državni proračun RH
 • Pozivi na broj odobrenja: pravne osobe: 68 1201 - OIB za pravne i fizičke osobe
Porez na dodanu vrijednost za usluge inozemnih poduzetnika
 • Plaća se u roku od 30 dana po preuzimanju carinske deklaracije
 • Uplatni račun: 1001005 - 1863000160 Državni proračun RH
 • Pozivi na broj odobrenja: pravne osobe: 68 1228 - OIB za pravne i fizičke osobe
Porez na potrošnju
 • Plaća se do kraja mjeseca, neovisno o tome radi li se o mjesečnim ili tromjesečnim obveznicima PDV-a
 • Uplatni račun: žiro račun grada/općine (Zagreb: 236000 - 1813300007 Grad Zagreb)
 • Poziv na broj odobrenja: pravne osobe: 68 1708 - OIB za pravne i fizike osobe
Porez na dobitak
 • Plaća se do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec u visini 1/12 porezne obveze za prethodnu godinu
 • Uplatni računi: Državni proračun - račun grada/općine prema sjedištu poduzeća, odnosno prebivalištu poduzetnika "dobitaša" (Zagreb: 1001005 - 1713316067 Porez na dobit)
 • Poziv na broj odobrenja: pravne osobe: 68 1651 - OIB
Članarina i doprinos HGK
 • Članarina - plaća se do kraja mjeseca za tekući mjesec
 • Uplatni račun: 1001005 - 1700052620 Članarina HGK
 • Poziv na broj odobrenja:67 OIB - 002 - mjesec i godina (I. kategorija) / 67 OIB - 003 - mjesec i godina (II. kategorija) / 67 OIB - 004 - mjesec i godina (III.kategorija)
 • Doprinos za obavljanje javnih ovlasti HGK - plaća se do kraja mjeseca za tekući mjesec
 • Uplatni račun: 1001005 - 1700052783 Doprinos za obavljanje javnih ovlasti HGK
 • Poziv na broj odobrenja - 67 OIB - 001 - mjesec i godina (4 znamenke)
Članarina turističkoj zajednici
 • Plaća se do kraja mjeseca za tekući mjesec
 • Uplatni računi: Državni proračun - račun grada/općine prema sjedištu poduzeća (Zagreb: 1001005-1713327153 Turistička zajednica)
 • Poziv na broj odobrenja: pravne i fizičke osobe: 67 OIB
Spomenička renta
 • Plaća se do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec
 • Uplatni račun: Državni proračun - račun grada/općine na kojem je renta ubrana (Zagreb: 1001005-1713328708 Spomenička renta)
 • Poziv na broj odobrenja: pravne osobe i fizičke osobe: 67 OIB
Spomenička renta koja se plaća prema četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
 • Plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja
 • Uplatni račun: Državni proračun - račun grada/općine na kojem je renta ubrana (Zagreb: 1001005 − 1713328693 Spomenička renta)
 • Poziv na broj odobrenja: pravne osobe i fizičke osobe: 67 OIB